Zabawki, które mają wpływ na rozwój dziecka

Prawidłowy rozwój dziecka uwarunkowany jest wieloma czynnikami, do których zalicza się nie tylko sytuację środowiskową, metody wychowawcze i relacje z rodzicami. Ważne są również zabawki, dzięki którym dziecko poznaje świat, doszukując się w nich elementu otaczającej go rzeczywistości.

Zabawki dostarczają rozrywki, sprawiają radość, ale to nie jedyna funkcja jaką powinny pełnić. Równie ważny jest aspekt edukacyjny, który warunkuje rozwój dziecka i kształtuje jego osobowość. Okres do szóstego roku życia to czas, kiedy mały człowiek jest w stanie najwięcej się nauczyć. Ogólny rozwój zdolności psychicznych sprawia, że dziecko samo poszukuje rozwiązań i odpowiedzi, bazując przede wszystkim na doświadczeniu, które zbierać pozwalają właśnie zabawki edukacyjne. Edukacyjny charakter zabawek to przede wszystkim ich funkcjonalność oraz dostosowanie do wieku dziecka. Zabawka powinna zachęcać dziecko do samodzielnego i twórczego działania, tak by stymulowała jego rozwój poznaczy.

Wspieranie rozwoju psychicznego dziecka, w tym intelektualnego, powinno trwać już od najmłodszych lat. Na każdym etapie rozwoju należy dostarczać dziecku odpowiednich bodźców, adekwatnych do jego możliwości poznawczych, tak aby zdolne było zrozumieć otaczający go świat. Zasadę tą spełniają zabawki edukacyjne, które powstają w oparciu o spostrzeżenia i doświadczenie psychologów oraz pedagogów doskonale rozumiejących metody poznawcze dziecka. Proponowane przez specjalistów pomysły są często proste, ale już sprawdzone, które pozwalają tworzyć zabawki oryginalne i ciekawe, angażujące dziecko do aktywnego działania. Nie tylko stymulują one rozwój poznawczy, formują inteligencję, ale też wyrabiają poczucie estetyki i wrażliwość na otaczający świat.

Wśród zabawek edukacyjnych można zastosować podział ze względu na wiek dziecka, który warunkuje zdolności poznawcze. Tym samym inaczej patrzy na świat niemowlak, a inaczej dziecko, które zaczyna uczęszczać do przedszkola. Aby dziecko poprzez zabawę mogło się czegoś nauczyć, musi najpierw zrozumieć przedmiot, który trzyma w rękach.

Małe dziecko potrzebuje zabawki, która będzie wzbudzała jego ciekawość, co osiąga się zwykle poprzez nadanie jej zróżnicowanych kształtów i wyrazistej kolorystyki. Jednocześnie musi być wygodna, aby dziecko mogło swobodnie trzymać je w rękach, wykonując czynności manipulacyjne, które przekładają się na rozwój zmysłowy. Dzieci, które raczkują bądź zaczynają już chodzić, potrzebują zabawek zachęcających do ruchu. Jest to też wiek, kiedy u dziecka kształtuje się twórcze i logiczne myślenie, dlatego bardzo pomocne są zabawki w formie układanek, gdzie określone wzory wpływają na spostrzegawczość. Dla starszych dzieci doskonałą zabawką edukacyjną są klocki nie tylko wpływające na poprawę zdolności logicznego myślenia, ale też pobudzające wyobraźnię, kształtujące postrzeganie przestrzenne i twórczy charakter. Tą samą funkcję będą pełniły różnego rodzaju puzzle, gry edukacyjne czy najprostsza czynność lepienia plasteliny, które uczą precyzji.

Kupując dziecku zabawkę, warto wybierać taką, którą zainteresuje się dłużej, a tym właśnie wyróżniają się te edukacyjne. Trzeba pamiętać, że dla dziecka zabawa jest przede wszystkim formą poznania świata.

Źródło danych: ToysBox.pl